Som både ledare och/eller åkare inom alpin skidåkning behöver du ha kompetens inom flera områden. I detta material betyder det att du kan omsätta dina kunskaper och erfarenheter för att både hjälpa andra och/eller dig själv att utvecklas och/eller få en upplevelse. 

En enskild åkare som utöver sin kompetens inom ämnesområden som berör alpin skidteknik även har kunskap inom andra områden som psykologi, nutrition och fysiologi kan använda den i sin undervisning. För ledare inom alpin skidåkning kan den samlade kompetensen delas in i tre huvudområden, se figur.

En ledare behöver vara kompetent inom tre huvudområden för att hjälpa en deltagare till lärande och/eller upplevelse.

Deltagare lär sig nya saker och/eller får en upplevelse genom att i en situation för lärande och/eller upplevelse interagera med någon form av innehåll. När deltagaren interagerar med innehållet gör den det genom att göra något och/eller fundera på något. Med andra ord, deltagaren måste göra något för att utvecklas och/eller få en upplevelse.

För att hjälpa deltagaren behöver du som ledare ha kompetens om innehållet, kompetens att skapa och genomföra situationer för lärande och/eller upplevelse, samt kommunikations- och relationskompetens. Det sistnämnda huvudmålet (kommunikations- och relationskompetens) berörs väldigt lite i det här materialet. Det som berörs först och främst är kompetens om innehållet och till viss del kompetens att skapa och genomföra situationer för lärande och/eller upplevelse.

Förutom det redan nämnda är det mycket annat som påverkar i lärsituationen, se figuren.

När en ledare hjälper en deltagare att utvecklas är det mycket annat som påverkar än det som detta material handlar om.

Det här materialet handlar om hur metodik för inlärning kopplas till alpin skidteknik för att öka förståelse och medvetenhet.

Metodikens tre delar är vad, varför och hur, och i detta material handlar vad och varför till stor del om kompetens om innehållet. Hur handlar framför allt om var och hur vi skapar och genomför lärsituationer för att öka förståelse och medvetenhet vilket involverar flera områden och frågeställningar. Allt annat som berörs i figuren är absolut nödvändigt för att deltagaren ska utvecklas på ett bra sätt, men det ingår inte i detta material.