Du kan inte lära någon annan något – det du kan göra är att hjälpa någon att lära sig. Din roll är att hjälpa den andra att lära sig själv. Det gör du genom att skapa och genomföra lärsituationer där individen interagerar med ett innehåll.

När du hjälper någon annan att utvecklas och lära sig mer är det mycket viktigt att du är medveten om att det är den andra som lär sig själv. Du kan inte lära någon något – det du kan göra är att hjälpa någon att lära sig. Detta gäller oavsett om det som lärs är en ny rörelse eller förståelse om skidans uppbyggnad.

Din roll är att stötta den andras lärande genom att skapa och genomföra lärsituationer. I lärsituationen interagerar (bearbetar, provar, testar, funderar, reflekterar, diskuterar etc.) individen med ett innehåll, se figur.

En deltagare interagerar med ett innehåll i en lärsituation. Individen lär sig själv, kanske med hjälp av andra och ledare.

Kunskap i hela kroppen

Det finns många olika definitioner på vad kunskap, färdighet och kompetens är. För oss är kunskap något som finns i hela kroppen, inte bara i hjärnan. Det innebär att kunskap kan vara både praktisk och teoretisk.

Praktisk kunskap kan också kallas färdighet. Eftersom vi som alpina utförsåkare och ledare är intresserade av att kunna använda allt vi kan är det viktigt att vi har både praktisk och teoretisk kunskap. För oss är kompetens att kunna omsätta kunskap utifrån ett mål.

Det innebär att vi både måste kunna göra och förstå. Om vi bara kan göra har vi svårt att använda rätt kunskap för att nå ett mål, och om vi bara förstår kan vi inte tillämpa vår kunskap. Vårt mål är att all kunskap vi behöver som ledare och/eller åkare ska kunna omsättas i form av kompetens.

Ledare behöver bred kompetens

För att du som ledare ska kunna hjälpa en deltagare så bra som möjligt behöver du ha kompetens inom en rad olika områden som berör det deltagaren vill lära sig, bland annat

  • mekanik
  • snö och underlag
  • utrustning
  • funktionell anatomi och biomekanik.

Du behöver förstå samspelet mellan alla dessa delar som tillsammans beskriver alpin skidteknik. Dessutom behöver du kompetens inom kulturella, sociala, psykologiska och pedagogiska områden.

När en individ lär sig något är det nya alltid baserat på tidigare mindre utvecklade kunskaper. Det innebär att det nya måste bearbetas tillsammans med det som individen kan sen tidigare. Ibland går det lätt att lära sig något nytt, när det nya bara är en direkt utveckling av den tidigare kunskapen. Ibland går det inte lika lätt, när det nya på något sätt krockar med den tidigare kunskapen, som du kan se exempel på i den här filmen. https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0

Det nya kan vara att individen behöver ändra ett rörelsemönster för att ta nästa praktiska utvecklingssteg. Det nya kan också vara att personen behöver utveckla sin teoretiska kunskap och förståelse för att öka sin kompetens.

Ett exempel kan vara en ny förklaringsmodell som tydligare beskriver varför åkaren bör ändra sitt rörelsemönster. Vanligtvis behöver all ny kunskap bearbetas med tidigare kunskap och det sker alltid med mer eller mindre internt motstånd. Detta motstånd kan både vara fysiologiska och psykologiska aspekter, men måste övervinnas.

Där är en ledare viktig för att hjälpa åkaren att göra motståndet så litet som möjligt och hjälpa åkaren att övervinna motståndet. Vilka typer av drivkrafter som ligger som motiv till att individer ska övervinna detta motstånd och därmed lära sig mer finns under kapitlet Motivation.

Skapa lärsituationer

Eftersom deltagaren lär sig själv är din roll som ledare att skapa förutsättningar för lärande genom att skapa och genomföra lärsituationer, se figuren.

En ledare behöver vara kompetent inom tre huvudområden för att hjälpa en deltagare att utvecklas.

När du som ledare ska hjälpa en deltagare att lära sig något behöver du förutom kompetens att skapa och genomföra lärsituationer även kompetens om innehållet som deltagaren interagerar med. Detta för att du bland annat ska kunna välja bra metoder.

Slutligen behöver du även kompetens om hur du kommunicerar på ett bra sätt med deltagaren samt kompetens om hur du bygger en för lärsituationen bra relation med deltagaren.