Vad har åkaren för tekniskt behov?

 • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö. 

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

 • Ökad medvetenhet.

Var?

 • Grön, pist.
 • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

 • Glid rakt utför med skidorna i plog.
 • Använd rörelser i fotled (böj/sträck och pronation/supination)
  • Upplev vad som händer i interaktionen mellan skida och underlag.
  • Hur påverkar rörelserna resultatet, vad händer?
 • Använd rörelser i knäled (böj/sträck).
  • Upplev vad som händer i interaktionen mellan skida och underlag.
  • Hur påverkar rörelserna resultatet, vad händer?
 • Använd rörelser i höftled (böj/sträck, inåt/utåt och rotation).
  • Upplev vad som händer i interaktionen mellan skida och underlag.
  • Hur påverkar rörelserna resultatet, vad händer?