Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet. 

Var?

  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Åkaren glider rakt utför med en öppen parallell skidföring.
  • Upplev vad som händer i interaktion mellan skida och snö när åkaren böjer i det ena benets fotled, knäled och höftled samtidigt som hen använder sig av sträckande rörelser i det andra benets fotled, knäled och höftled.
  • Hur påverkar rörelserna svängen?
  • Vad händer?