Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om mekanik.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Resonera om hur friktionen mellan skida och snö påverkar vår förmåga att manövrera våra skidor.
  • Testa att utföra samma uppgift med olika friktion.
  • Påverkar friktionen bara vår förmåga att glida? Resonera, testa och diskutera.