Teknikmodellen är uppdelad i två större delar:

  • Inre och yttre förutsättningar, vad vi kallar ingångsfaktorer.
  • Själva utförandet.
Teknikmodell

Modell för användningen av alpin skidteknik.

Ingångsfaktorer

Innan ett utförande sker tar åkaren medvetet eller omedvetet ställning till olika faktorer som kan påverka hur utförandet blir. Snön kan vara mjuk, vilket gör att kantningsvinkeln inte kan öka i önskad hastighet. Sikten kan vara svag, vilket kan göra att åkaren väljer en sladdande sväng hellre än en skärande sväng. Åkaren kan ha bristande självkänsla efter gårdagens fall, vilket kan leda till att åkaren väljer en långsammare sväng eller terräng.

Ingångsfaktorerna kan vara många och delas upp i inre- och yttre förutsättningar där de inre beskriver de delar vi kan påverka och de yttre beskriver de förutsättningar vi inte kan påverka. Exempelvis kan en åkare stå inför en brant backe (yttre förutsättning) men väljer att vända om och välja en flackare lutning då åkaren upplever mindre tilltro till sin förmåga att bemästra lutningen (inre förutsättning). Åkaren förändrar sin inre förutsättning genom att välja en flackare backe och ökar därmed tilltron till sin förmåga.

Teknikmodell del 1

Ingångsfaktorer som kan påverka valet av skidteknik.

Utförandet

Innan det praktiska utförandet identifierar åkaren vilken målbild som är rimlig att sträva emot baserat på de ingångsfaktorer som råder. För att uppnå det önskade resultatet bör utrustningen interagera med underlaget på ett visst sätt. Det kräver att kroppens ledrörelser används anpassat efter den önskade interaktionen mellan utrustning och underlag.

När åkaren bestämt sig för en målbild, identifierat vilka interaktioner som bör ske samt vilka rörelser som ska användas sker själva utförandet. Förhoppningsvis uppnår åkaren sitt önskade resultat, men med största sannolikhet sker inte detta direkt. Det innebär att åkaren hela tiden gör justeringar i sitt utförande allteftersom åkaren svänger nedför backen.

Nya intryck och erfarenheter kommer till åkaren hela tiden under åket vilket kan ge åkaren ytterligare möjligheter att förfina sitt utförande för att nå sitt önskade resultat. Val av önskat resultat bör gå i linje med de rådande ingångsfaktorerna samt de övergripande tekniska målen.

Teknikmodellen del 2

Teknikmodellens utförandedel.