”Hur situationen ska genomföras för att skapa utveckling för våra åkare”

Pedagogik är den övergripande vetenskapen och handlar om den kunskap vi besitter om våra elevers läroprocesser och didaktik är den del inom pedagogiken som beskriver hur vi använder den kunskapen när vi planerar och utför en undervisningssituation. Metodik är den tredje stora delen inom pedagogiken och vi beskriver metodiken som Hur genomförandet ska se ut.  Här ska det ifrån tidigare delar mynna ut till eleven i form av en metod/övning som på ett tydligt sätt är kopplat till Vem vi har framför oss, Vad vi ska göra och Varför vi ska göra det.

Läs mer om ”att skapa metoder” i nästa avsnitt.

 

Samspelet mellan pedagogik – didaktik – metodik i en inlärningssituation