Svenska Skidrådets medlemsorganisationer identifierade ett utvecklingsbehov som tog avstamp i rörelser, utifrån ett tekniskt, metodiskt perspektiv relaterat till ledarskapet. Syftet var följande:

  • Utveckling av funktionella rörelser med fokus på teknik och metodik.
  • Att öka förståelsen för, samt utveckla metodik kopplat till funktionella rörelser ur
   ett helhetsperspektiv.
  • Öka ledarens förståelse för hur krafter, rörelser och utrustning påverkar tekniken
   samt hur jag som ledare utifrån olika metoder når fram och skapar en medvetenhet
   hos människor.

Processen med framtagandet av utvecklingsprojektet “Funktionella rörelser” har involverat en rad olika kompetenta personer från alla organisationer, gedigen litteraturgranskning samt teoretiska och praktiska undersökningar med hjälp av kursledare. Mål som identifierades över tre år (mellan år 13/14 – 15/16) var följande:

  • Utifrån dagens teknik göra en analys av ingående rörelser som kan ligga till grund för en metodisk utveckling hos ledaren.
  • Utveckla metoder för ledaren och skapa utbildningsmaterial som beskriver och tydliggör rörelser samt utveckla analysförmåga och förståelse.
  • Utveckla och implementera materialet utifrån samlade erfarenheter från tidigare år samt utifrån deltagande i Interski kongressen.

Effektmålen var följande:

  • Vid projektet slut ska våra ledare ha större förståelse för våra funktionella rörelser och ha utvecklats metodiskt vilket ger en bättre upplevelse och medvetenhet för våra deltagare.
  • Nytt utbildningsmaterial/verktyg.
  • Skapa plattform och avstamp för fortsatt utvecklingsarbete utifrån teknikens utveckling och ledarens möjligheter.

Innan detta utbildningsmaterial producerades identifierades ett antal mål som det nya utbildningsmaterialet förväntas uppfylla. Följande mål identifierades:

  • Modell, begrepp och tillhörande metoder ska vara direkt användbara i situationen att hjälpa vanliga åkare och deltagare att utvecklas
  • Modell, begrepp och tillhörande metoder ska upplevas naturliga
  • När vi hjälper deltagare och kunder ska vi nyttja naturliga ledrörelser och ett så enkelt språk som möjligt, likaså på kurser
  • Kursdeltagarna ska komma ihåg modell och begrepp från kurs till kurs