Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om utrustning.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Känna fotledens påverkan på positionen. Hitta ett utgångsläge där man kan stå avslappnat. Hitta känslan under foten och kontakten med skidan, låsa upp lederna hos en person som har svårt med justeringar i lederna anpassat till terräng.
  • Spänn upp pjäxorna, kan vara olika mycket beroende på person och syfte.
  • Välj flack terräng till att börja med.
  • Testa i olika svängar och experimentera med positionen.
  • En åkare på en högre nivå kan även prova att åka baklänges för att utmana balansen och positionen och hitta känslan i fötterna.