Att jobba som skidlärare är en fantastisk, tillika krävande uppgift. För att lyckas som skidlärare med att hjälpa en eller flera deltagare att lära sig någonting behöver du kompetens inom en rad olika områden, bland annat; mekanik, snö och underlag, utrustning och funktionell anatomi och biomekanik. 

Utöver ovanstående behöver du även kompetens inom det det pedagogiska området för att kunna genomföra situationer som skapar förändring eller utveckling hos åkare.  Där du genom interaktion och kommunikation med dina deltagare behöver komma fram till en rad faktorer du kan använda dig av. I den här delen av innehållet kommer vi gå djupare in på den delen, där vi förklarar vad du som skidlärare behöver ha med dig inom pedagogiken, för att kunna utöva en korrekt didaktik och därmed välja rätt metodik utifrån enskild situation och individ.

 

Samspelet mellan pedagogik – didaktik – metodik i en inlärningssituation

Modellen ovan visar hur pedagogik, didaktik och metodik samspelar med varandra – vilken är den modell vi använder oss av i det här materialet. 

Modellen finns till för att du som skidlärare ska förstå hur de olika delarna inom pedagogiken hänger ihop och hur de påverkar varandra.

Pedagogik är det övergripande ämnesområdet som trattas ner till olika deldiscipliner, där bland annat didaktik och metodik ingår. Modellen kommer hjälpa dig att öka medvetenheten kring pedagogiken i en undervisningssituation och därmed utveckla dig som skidlärare.

Det är du som lärare som är ansvarig för flödet, tillika du som lärare som har möjlighet att förändra ditt tillvägagångssätt i de olika delarna, under ett enskilt utbildningstillfälle. Delvis för att få ett förändrat resultat – men även att kunna anpassa din pedagogik, didaktik eller metodik utifrån den information du får från dina deltagare efter varje unik undervisningssituation.

”Lärande”-delen av plattformen är uppdelad och strukturerad efter denna illustration och du kommer att stöta på modellen under respektive avsnitt i olika utförande för att förtydliga och belysa det område du är inne och läser om just då.