Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om mekanik. 

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Blå pist. 

Hur ska behovet uppnås?

  • Åk med kortare svängar och pröva att sätta i staven olika långt ifrån rotationscentrum.
  • Resonera om hur stavisättningen skapar ett kraftmoment som kan hjälpa oss i svängväxling.