Psykisk och social utveckling:

När barn når sexårsåldern ökar deras hormonproduktion, vilket påverkar deras humör. Ena stunden kan de agera vara väldigt glatt och piggt, för att i nästa stund agera helt tvär och sur. Skidskolan kan vara toppen ena dagen, för att nästa dag inte fungera alls. I dessa situationer är det lätt att avreagera sig på kompisarna i gruppen och du som instruktör behöver vara förstående, ha inlevelse och diplomati i dessa situationer samt en förmåga att anpassa din pedagogik, didaktik och metodik utifrån detta.

När barn blir 7 år gamla är de skolmogna, vilket innebär att de har lättare att förstå och tillgodogöra sig muntliga instruktioner samt att de kan följa givna regler. Det är inga konstigheter att inordna sig i en grupp, vara ifrån sina föräldrar under en tid och de har förståelse för att ledaren måste hjälpa alla medlemmar i en grupp. De har även utvecklat sin sociala förmåga och tar lättare hänsyn till andras tankar och åsikter.

En viktig aspekt är att de du som instruktör behandlar barn i den här åldern på ett sätt så att de känner att de blir tagna på allvar och blir sedda. Som skidlärare är DU en viktig person som barnen ser upp till och barns (deras) förtroende ska du vara rädd om.
Exempelvis bör du inte använda barnspråk eller förlöjliga alternativt göra dig rolig på bekostnad av någon medlem i gruppen!

Motorisk utveckling:

När barn börjar uppnå åldern 6-8 år har den finmotoriska utvecklingen nått ännu längre och barnen börjar nu få en ökad förmåga att koordinera rörelserna som skidåkningen kräver. Dessutom ökar deras förmåga att anpassa sina rörelser till föränderliga situationer. Styrka, snabbhet, och uthållighet utvecklas kraftigt och kroppens proportioner börjar blir som en vuxens där en följd av detta är att kroppens tyngdpunkt sjunker, vilket har en positiv effekt på balansförmågan.

Rörelsebehovet är fortsatt stort i den här åldern!