Vi lägger lätt märke till om en person använder väldigt yviga gester när han/hon pratar, där vi med hjälp av gester kan förstärka det vi vill förmedla. Vi kan exempelvis nicka med huvudet när vi lyssnar på en person för att bekräfta det hen säger. Vi kan även använda oss av händerna för att förstärka våra budskap då dessa befinner sig i centrum för blickfånget. Det går att uttrycka många saker med händerna och vi kan med hjälp av dessa gestalta olika saker eller beskrivningar. Händerna har därför en stödjande funktion till talet och kompletterar verbala uttryck. Tänk exempelvis på fiskaren som beskriver sin stora fångst eller skidläraren som beskriver hur en skicrossbana går.