Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om utrustning.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Grön, pist.
  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Titta på bindningens montering på en skida och var den är placerad i förhållande till skidans mittpunkt.
  • Resonera om hur bindningens placering i längsled påverkar sladdande svängar.