Uppbyggnad och egenskaper

En stav är uppbyggd i tre delar:

  • ett rör
  • ett handtag
  • spetsdelen.

Till skillnad mot längdstavar är en alpin stavs tyngdpunkt längre från handtaget.

Det finns olika stavar med olika egenskaper. Materialet som staven är konstruerad av är bland annat aluminium, komposit eller karbon, vilket ger olika egenskaper. Storlek på trugor ger också skillnader i egenskaper. Stavar och trugor anpassas efter mål och ändamål. Större trugor är lämpligare i lössnö där de skapa bättre stöd mot underlaget och hindra att staven sjunker genom snön medan stavar med mindre trugor passar bättre i preparerad terräng.

Funktion

Staven är ett balansmedel som hjälper skidåkaren att ha en bra rytm och takt. Den hjälper även till att häva rotationer då den ger skidåkaren ett större kraftmoment vid isättning. Kraftmomentet ökar ju längre ifrån kroppen stavisättningen sker där även vinkeln på isättningen kommer spela roll. Läs mer om stavisättning under Helheten.

Funktionell längd

Längden på staven bör utgöra cirka två tredjedelar av skidåkarens längd. Olika discipliner brukar förespråka olika längd, exempelvis kortare för puckelpist och slopestyle och längre för racing.