Inom mekanik är ett föremål som inte faller i balans, oavsett om det rör sig eller inte. Ifall masscentrum är innanför föremålets understödsyta kallas detta för statisk balans. Notera att själva hela föremålet fortfarande kan få en förflyttning och rotation. Reaktionskraften från underlaget, det vill säga normalkraften, är den kraft som vi balanserar med.

Det går att föreställa sig linjen från alla resulterade delar som är i kontakt med underlaget och som har en viss vinkel. Normalkraften verkar ju vinkelrätt från underlaget och från de delar som är kontakt med det. I och med att en skidåkare riktar normalkraften åt sidan när en skida kantställs behöver hen förflytta sitt masscentrum närmare den riktning som normalkraften har fått för att behålla sin balans.

Ju mer en skida kantställs, desto lägre ifrån understödsytan måste skidåkaren placera sitt masscentrum. Detta brukar kallas för dynamisk balans och är mer komplicerat. Det kan tolkas som att en skidåkare hela tiden håller på att trilla och generellt sett oftast lyckas balansera upp normalkraften (vi ser fler människor stå upp i backen jämfört med människor som trillar).