Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om utrustning.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Resonera om hur skidans form påverkar interaktionen mellan skida och snö i en sladdande sväng.
  • Titta på tre olika typer av skidor och jämför.
  • Diskutera och i möjligaste mån testa hur skidorna beter sig vid kantställning och när skidorna vridits. Hur upplevs det?