Vad är ledarskap?

Ledarskap syftar till att påverka en eller flera individer i riktning mot ett specifikt mål (Northouse, 2016).

Det är viktigt att fundera över varför du är eller vill bli en ledare, på samma sätt som att fundera varför du bedriver ditt ledarskap på ett specifikt sätt för att uppnå ett specifikt mål. Varför vill du arbeta som ledare inom utförsåkning? Varför leder du den här gruppen? Varför gör du på det här sättet mot den här typen av individ?

 Svaren är nog lika många som det finns ledare , och svaren till varför man är ledare kan vara:
”Jag gillar att förmedla glädje till andra”
”Jag tycker om att möta människor”
”Det är utmanande att vara ledare”
”Min mamma var ledare så då blev jag det också”.

Ditt svar baserat troligtvis på sådant du varit med om, där dina upplevelser och dina intryck även styr hur ditt ledarskap ser ut. Av detta är det (som vi har varit inne på tidigare) viktigt att reflektera över dina handlingar som ledare gentemot dina elever och hur du agerar i olika situationer – och våga utmana det rådande. Genom detta kommer du skapa förståelse och komma till insikt om hur du själv fungerar, där du utifrån det, själv kan utveckla ditt eget ledarskap.

Ett ledarskap innefattar många olika kvalitéer och kunskaper, vilket gör det mycket komplext (men väldigt intressant). En av grundförutsättningarna för att du ska bli en bra instruktör och ledare är att du alltid utgår från dig själv, din egen personlighet och dina egna förutsättningar. Detta kräver att du känner dig själv, är intresserad av vad du skickar för signaler som ledare och hur du kan uppfattas av olika personer.

I rollen som ledare sitter du på ett stort ansvar, delvis inför den grupp du är ledare för, men även för den omgivning du vistas i – vilket förutsätter att du agerar och uppträder på ett föredömligt sätt. I rollen som skidlärare är du normbildande för både dina elever, men också för den anläggning du vistas i – vilket innebär att det är du som bestämmer vilka regler och förhållningssätt som gäller i skidanläggningen (delvis i det du säger, men framförallt i hur du agerar).
En skidlärare som är tydlig med vad hen förväntar sig av sina elever, och samtidigt agerar utifrån det – kommer ha större sannolikhet att lyckas, än en skidlärare som inte agerar utifrån sina egna förhållningsregler.

”Ledarskap är ingen specifik kunskap, det är ingen vetenskap. Det är en konst, med ett fullständigt känslomässigt engagemang som skapar en genuin känsla för verksamheten och dess individer”. (Sandin, 1989)

Reflektion:

  • Hur tror du att du kommer agera i ledarrollen? Vilka minnen har du av ledare du haft och som kommer påverka ditt ledarskap?

I och med att du som ledare bedriver ditt ledarskap i syfte påverka en eller flera individer i riktning mot ett specifikt mål och att du utgår från dig själv, blir ledarskapet olika hos olika individer. Detta kan vi se ute i våra skidanläggningar, där vi ser skidlärare bedriva sin skidskola och sitt ledarskap på olika sätt.

  • Vissa är högljudda och bullriga – andra mer tysta och tillbakadragna.

  • Vissa driver en grupp framåt genom att tydligt stötta – andra ledare stöttar utan att det syns.

  • Vissa är extroverta – andra introverta.

  • Vissa är teknikorienterade – andra känsloinriktade.

Det fina med ledarskap är att du kan vara en bra skidlärare, tillika ledare, på flera olika sätt – där det hela handlar om hur du förhåller dig till gruppen/individen du jobbar mot och hur du leder dem i riktning mot ett specifikt mål.

Olika sätt att leda

Hur man leder sin grupp eller individer, skiljer sig åt beroende på vilka individer som befinner sig i sammanhanget, vilken situation du befinner dig i och även vad du känner dig trygg med, samt vad dina erfarenheter säger har fungerat förut.

Nedan beskriver vi olika sätt kring hur man kan agera i sitt ledarskap:

Auktoritärt ledarskap

Ett auktoritärt ledarskap innebär att du som ledare bestämmer allt och har en stor distans till de personer du leder. Du bedriver din undervisning genom att ge tydliga orders och där gruppen får vare sig påverka planering eller genomförande.

Låtgå-ledarskap

Ett låtgå-ledarskap innebär att du som instruktör är passiv och låter gruppen i stort sett göra helt som de vill. Du som ledare tar inga initiativ och du bryr dig heller inte om att eventuella konflikter uppstår. ”Det som händer, händer”

Intensivt ledarskap

Ett intensivt ledarskap innebär att du som instruktör är mycket engagerad i träningen, där du agerar i ett högt tempo, vilket även beskriver din undervisning. Du aktiverar deltagarna, men det kan lätt bli i din iver att du inte lyssnar och tar in gruppens synpunkter.

Demokratiskt ledarskap

När du bedriver ett demokratiskt ledarskap innebär det att du som instruktör delar ansvaret med dina elever, men utan att släppa ansvaret helt och hållet. Du planerar undervisningen tillsammans med gruppen inför lektionen, och alla beslut som behöver fattas under lektionen (exempelvis vilken backe eller typ av terräng ni åker ner för), beslutas gemensamt. Det kan lätt bli att ni bestämmer ”för mycket tillsammans”, vilket påverkar ditt ledarskap i situationer där du själv måste fatta besluten.

Du som ledare behöver vara lyhörd i ditt arbete för att kunna växla mellan olika sätt att leda utefter Vem, Var och när.

Reflektion:

  • Vilka för och nackdelar finns med ovanstående ledarskap? I vilka situationer? Mot vilka individer? Mot vilka åldrar?