Publicerade källor

Alpin skidteknik – Ur ett helhetsperspektiv (2005), SISU Idrottsböcker, Svenska Skidförbundet,  1 uppl, SISU Idrottsböcker, Stockholm. ISBN: 91-85138-27-4

Furmark, S. G. (1999). Upplevelsebaserat lärande: sammanställt av Sven-Gunnar Furmark. Luleå Universitet.

Hansson, Robert (2014), Funktionell anatomi och träningslära inom alpin skidåkning. 1 uppl, Warp Publishing AB, Stockholm. ISBN: 978-91-980644-2-1

LeMaster, Ron (2010), Ultimate Skiing – Master the techniques of great skiing. 1 uppl, Human Kinetics. ISBN-10: 0-7360-7959-9, ISBN-13: 978-0-7360-7959-4

Svensk utförsåkning Mekanik (1995), Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet, Sveriges Professionella skidskolor1 uppl, CEWE-Förlaget, Bjästa.

Skidåskådning – Att leda är att lära (2004), SISU Idrottsböcker, Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet, Sveriges Professionella skidskolor1 uppl, SISU Idrottsböcker, Stockholm. ISBN: 91-85138-19-3

Will-Skill-Hill – Att leda genom utmaningar (2012). 1 uppl, Warp Publishing AB, Stockholm. ISBN: 978-91-980644-0-7

Wirhed, Rolf (2012), Anatomi med rörelselära och styrketräning. 4 uppl, Harpoon Publications AB, Bjursås. ISBN: 978-91-970781-1-5

Webbsidor

Kunskapsbanken

Svenska Skidrådets Youtube kanal.

Skidfilmer