Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Reglering av plattformsvinkeln för att kontrollera sladd – skär

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Kunna reglera svängradien

Var?

  • Börja i grön, bred terräng 

Hur ska behovet uppnås?

  • Börja med att fokusera på att enbart testa övningen åt ett håll, det vill säga enbart åt höger eller åt vänster.
  • Starta på toppen av backen och åk sladdande svängar. Strax innan fallinjen, i en högersväng, pronera innerfoten (högerfoten) och supinera ytterfoten (vänsterfoten) successivt. 
  • Experimenterar med hur mycket och/eller snabbt fötterna proneras respektive supineras och vad detta ger för resultat på svängradien.
  • Testa att pronera och supinera vid andra faser av svängen (till exempel starta med att pronera och supinera i fallinjen eller efter fallinjen).
  • Testa att göra samma fast i enbart vänstersvängar, det vill säga pronera innerfoten (vänsterfoten) och supinera ytterfoten (högerfoten).
  • Testa att koppla ihop och gör i både höger- och vänstersväng.