Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Kanta för att kontrollera sladd – skär

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • För att kunna åka på skär och bli medveten om när skidan gör det.

Var?

  • Grön, bred terräng

Hur ska behovet uppnås?

  • Börja med att glida rakt utför med skidorna i en plog – sträck i fot-, knä- och höftleder, inåtrotera lårbenen och pronera fötterna.
  • Plana ut höger skida genom att supinera höger fot. Känn hur vänstra skidans innerkant skär genom snön, och skidan åker i samma riktning som den pekar.
  • Supinera nu istället vänster fot för att plana vänster skida och känn hur den högra skidan skär genom snön åt vänster istället.
  • Ändra åkriktning genom att pronera vänster fot och supinera höger och fortsätt så nedför backen.