”Alla de faktorer som påverkar utvecklingen hos våra åkare”

Pedagogik kallas den vetenskap där vi bildar kunskap om olika processer där vi människor formas och förändras. Dessa processer kan vara sociala, kulturella och historiska sammanhang, där pedagogik handlar om att skapa förståelse kring hur vi människor lär oss och hur vi utvecklas.

För att konkretisera hur vi ser och arbetar med pedagogik, kan man se det som en samling erfarenheter från andra ”hjälpvetenskaper”. Vi som skidlärare arbetar med att koppla samman den information och de erfarenheter vi har eller inhämtar för att skapa en pedagogisk uppfattning om situationerna som uppstår i backen, med de olika elever vi undervisar.

 

Vi kopplar informationsflödet till dessa fem vetenskaper:

 • Psykologi – De psykiska förutsättningarna eleven har (trötthet, rädsla, osäkerhet m.m.)

 • Fysiologi – De fysiska förutsättningarna eleven har (längd, ålder, vikt m.m.)

 • Sociologi – De sociala aspekterna som eleven ställs inför (grupptillhörighet, vänskap, intressen m.m.)

 • Filosofi – Elevens egen bild av lektionen (målsättning, syn på skidåkning m.m.)

 • Miljö – Den eller de situationer som påverkar eller har påverkat eleven (tid, plats, tillfälle, erfarenheter)

 

Pedagogiken och dess vetenskaper

 

När vi arbetar som skidlärare använder vi oss av den information vi får inom de olika fälten (psykologi, fysiologi, sociologi, filosofi & miljö) för att bilda oss en uppfattning om elevens lärandeprocess, och det är denna uppfattning som är vår pedagogik,  som i sin tur bygger vår undervisning.

Innehållet i delen om pedagogik är uppdelat enligt följande:

 1. Vem?
 2. Grupper
 3. Inlärningsmiljö
 4. I rollen som ledare
 5. Kommunikation
 6. Feedback
 7. Icke-verbal kommunikation