60-90% av det du sänder, är något annat än själva ordens betydelse. Detta betyder att det finns många och flera olika faktorer som påverkar hur den icke-verbala kommunikationen förmedlar/påverkar ett budskap du sänder som individ och skidlärare…

Alla vi människor har vår egen stil som är typisk för just oss, och tar sig i uttryck i vår icke-verbala kommunikation. Vi har våra personliga ansiktsuttryck, gester, kroppsrörelser, ljud, etc. och desto bättre vi känner varandra desto tydligare lär vi oss se och vara medvetna om varandras olikheter. Exempelvis kan vi enkelt identifiera bekanta genom att bara betrakta den icke-verbala kommunikationen och skidlärare i samma skidskola brukar upptäcka varandra på långt avstånd i backen tack vare att de lärt sig identifiera kollegornas speciella åkstil eller att de känner igen några tecken som skiljer den skidläraren från övriga. När vi lärt oss en bekants speciella stil kan vi även lätt observera om den tillfälligt ändras och vi kan snabbt både höra och se om en bekant råkat ut för något som han/hon vill dölja – då detta speglar sig i de icke-verbala signalerna.

Den icke-verbala kommunikationen är viktig för dig som skidlärare att vara medveten om, då denna är en viktig beståndsdel för att du ska på ett bra sätt kunna kommunicera med dina kollegor, elever och föräldrar. Genom att reflektera över ditt kroppsspråk, din mimik, dina gester och ditt paraspråk utifrån den återkoppling du får av dina elever – kommer du kunna utveckla din kommunikation hela tiden, varje dag.

Dessutom finns det stor sannolikhet för att du kommer hamna i en skidskolesituation, där din mottagare inte kan språket du talar – men i och med att den icke-verbala kommunikationen står för 60-90%, så borde det vara lugnt, eller hur?

Du kan läsa mer om kroppsspråk, mimik, gester, paraspråk under respektive del:

  1. Kroppsspråk
  2. Mimik
  3. Gester
  4. Paraspråk
  5. Att tänka på