Kantningsvinkeln är vinkeln mellan skidans undersida och underlaget. När skidan är kantställd gentemot underlaget gräver skidans kant ned sig i snön och ger möjlighet till riktningsförändring beroende på hur skidan är uppbyggd. De yttre krafterna verkar då annorlunda mot skidan än om den är planställd mot underlaget.

En kantad skida ger upphov till centripetalkraft som påverkar skidorna i sidled och ger en ny riktning. I olika snötyper skär en kantad skida ner i snön mer eller mindre och packar därmed ihop snön mer eller mindre – jämför exempelvis hård preparerad kallsnö med opreparerad slasksnö.

När en skida går från att vara planställd till att kantas ökar normalkraften för en given tid i och med att trycket (kraft per yta) blivit större. Ju större kantningsvinkel som skapas, desto svårare blir det att skapa en styrvinkel i horisontalplanet eftersom normalkraften och friktionen har ökat. Ju djupare en skida sitter i hårt packad snö, desto svårare är det för den att glida ur sin plattform eftersom snön kan hålla kvar den och det krävs ett större tröghetsmoment att rotera ut skidan ur sitt spår.

Det är alltså utmanande att både ha en relativt stor kantningsvinkel, en plattformsvinkel som är precis över 90 grader och en horisontal styrvinkel som är några få grader.

 

Skidans kantningsvinkel mot snön.

En av de komponenter som skapar skidans självsvängande egenskaper är skidans böjstyvhet. När skidan kantställs böjs skidan i sagittalplanet eftersom den belastas aktivt eller passivt av skidåkaren. Det benämns som en styrvinkel i sagittalplanet och beskriver skidans genomböjning.

Storleken på denna styrvinkel avgörs i förhållandet mellan skidans mitt och skidans framända och bakända. Avståndet i sagittalplanet (upp – ner) mellan skidans mitt och framända samt bakända avgör styrvinkelns storlek. Ett större avstånd ger större styrvinkel, ett mindre avstånd ger mindre styrvinkel.

En större styrvinkel i sagittalplanet ger en kortare radie på svängen. Förutsatt att skidan är belastad ökar styrvinkeln i sagittalplanet i takt med en ökad kantningsvinkel för att hela skidan ska vara i kontakt med underlaget. Det gör att skidan skapar förutsättningar för de yttre krafterna att skapa en sväng. Styrvinkeln i sagittalplan är det som kan benämnas som belastning vertikalt.

Reflektion:

  • Hur påverkas svängens form genom att öka/minska kantningsvinkeln?

Metod:

Styrvinkel i sagittalplan