Vad har åkaren för tekniskt behov?

 • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

 • Ökad medvetenhet.

Var?

 • Grön, pist. 

Hur ska behovet uppnås?

 • Åk med en tydlig bredbent plog rakt utför.
 • Sätt i skidans innerkant så att skidan slutar att röra sig i sidled (det vill säga plattformsvinkeln blir mindre än 90 grader).
  • Viktigt att inte vrida skidan något överhuvudtaget (det vill säga styrvinklen ska vara 0 grader för den skidan).
 • Observera hur åkaren trycks åt sidan av den riktningsförändrande kraften (en del av normalkraften)
 • Växla håll på riktningsförändringen genom plana ut den tidigare mest kantade skidan (det vill säga låt plattformsvinkeln bli större än 90 grader) och kantställ den andra skidan kraftigt så plattformsvinkeln blir mindre än 90 grader och styrvinkel 0 grader.
 • Fortsätt att växla mellan skidorna flera gånger.
 • Upplevelsen ska vara att åkaren endast trycks åt sidan utan att svänga (det vill säga hela åkaren roterar).
  • Viktigt att åka med stor, tydlig plog och hålla ned hastigheten.
  • Detta fungerar bäst med skidor med större skärningsradie.