Varför en utförsåkare åker skidor kanske har lika många svar som det finns åkare. Det kan handla om att känslan av att vara fri i en föränderlig, levande kontext eller att hela tiden utvecklas för att få en ännu starkare upplevelse och bättre resultat utan att bli fullärd. Svenska skidrådet strävar mot två övergripande målsättningar för ledare och åkare. Dessa är följande:

  1. Individ- och situationsanpassad metodik och teknik.
  2. Medvetna åkare och ledare.

Individ- och situationsanpassad metodik och teknik

På samma sätt som upplevelsen av alpin skidåkning är individuell måste även den teknik som används av individen vara anpassad till individens egna inre förutsättningar och aktuella yttre förutsättningar.

Till de inre förutsättningarna hör exempelvis individens

  • fysiska styrka, kondition, uthållighet, balans, koordination, kroppssammansättning och så vidare
  • psykiska självförtroende, koncentrationsförmåga, motivation och ambitionsmål, personlighet, stresshantering och så vidare.

De yttre förutsättningarna handlar exempelvis om

  • utrustning (skidor, pjäxor, stavar och så vidare)
  • underlaget (olika snöförhållande som is, djupsnö, skare, kallsnö, blötsnö och så vidare) samt backens lutningar
  • andra människor i situationen (ledare/tränare, kompisar, elever, familj och så vidare).

Eftersom individens teknik måste vara individ- och situationsanpassad medför det i sin tur att även metoderna för lärande måste vara anpassade till individen och de yttre förutsättningarna, oavsett om individen har hjälp av en ledare eller om individen utvecklar sig själv självständigt.

Medvetna åkare och ledare

När utförsåkaren åker skidor förändras de yttre förutsättningarna hela tiden (exempelvis backens lutning och förhållandet mellan underlaget och åkarens utrustning). Det gör att åkaren hela tiden måste anpassa sig och inte bara ha en bred rörelsebank utan även ha en god förståelse av hur tekniken fungerar i olika situationer.

Om åkaren både kan praktiskt göra och teoretiskt förstå har åkaren möjlighet att självständigt under ett åk anpassa sig till de ständigt förändrade förutsättningarna, alternativt att under åket byta strategi. Vi kallar det att åkaren då är en medveten åkare som inte är helt beroende av att någon annan observerar åkaren och ger instruktioner om vad åkaren ska göra härnäst. Åkaren är medveten och kan hela tiden med hjälp av sin kunskap och förståelse samt sin rörelsebank anpassa sig och få en ännu bättre upplevelse eller ett bättre resultat.

På samma sätt som vi vill ha medvetna åkare vill vi ha medvetna ledare. En medveten ledare kan hjälpa någon annan att utveckla sig själv. En medveten ledare använder sig både av sin förståelse av allt som hjälper någon annan att utvecklas och sin förmåga att tillämpa den förståelsen.

En medveten ledare vet hela tiden vad, varför och hur den ska försöka hjälpa, och kan under pågående situation för lärande eller upplevelse anpassa sig till hur situationen fortlöper. En medveten ledare förstår att varje gång hen hjälper någon annan att lära sig något utvecklas den medvetna ledaren själv och har därmed ett eget kontinuerligt lärande.

Övergripande tekniska mål

Teknikträning handlar både om

 • att kunna utföra ändamålsenliga kroppsrörelser
 • att förstå vad våra kroppsrörelser har för påverkan på hur utrustningen interagerar med underlaget och därmed för påverkan på resultatet.

Detta gäller för alla idrottsgrenar. Med alpin skidteknik menar vi förmågan att kunna med hjälp av kroppens rörelser påverka hur utrustningen interagerar med underlaget och utifrån yttre krafter kunna skapa det resultat som vi vill uppnå. Inom svensk alpin skidåkning strävar vi mot tre övergripande tekniska mål:

  1. Balanserad och förberedd.
  2. Skidorna gör jobbet och ytterskidan styr svängen.
  3. Naturligt och enkelt rörelsemönster.
 •