Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om mekanik.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Låt åkaren stå stilla med sträckt kropp på plan mark och vrida sina skidor under sig.
  • Pröva sedan att böja fotleder, knän och höft för att göra samma sak.
  • Resonera om hur åkaren kan använda kroppen för att skapa ett större kraftmoment.