Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Åk i stora runda plogsvängar i en flackt lutande backe.
  • Sträva efter att flytta ”all” belastning mot ytterskidan samtidigt som den avlastade innerskidan planställs.
  • Resonera om hur detta påverkar skidornas gång och vilken möjlighet det ger att gå mot parallella skidor.