Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Förståelse för reglering av kantningsvinkeln och dess effekt på svängradien.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Kontrollera svängradien.

Var?

  • Grön–svart (pistad).

Hur ska behovet uppnås?

  • Starta med båda skidorna i fallinjen, åk några meter.
  • Böj innerbenet successivt, och fundera över vad som händer med kantningsvinkeln.
  • Testa att göra rörelsen i olika hastighet och olika mycket böjning, fundera över vad som händer med svängradien.

Kommentarer:

För att få åkaren att åka några meter i fallinjen, be personen räkna till 3 innan böjning av innerbenet påbörjas.

Beroende på åkarens färdighetsnivå kan övningen göras lättare genom att starta på skrå.