Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Bli medveten om var belastningen på skidorna är längsled.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • För att flytta fram/bak belastningen.
  • För att förstå funktioner kring lederna (fot, knä, höft, ryggrad).
  • För att få en balanserad åkning. 

Var?

  • Där åkaren känner sig trygg (grön–röd). 

Hur ska behovet uppnås?

  • Fråga åkaren hur hen använder sina leder när hen åker/står stilla, till exempel:

”Använder (böjer) du någon av lederna mer än andra?”

”Känner du att någon av lederna håller nästan samma position (rör sig inte så mycket) när du åker?”

”Vilken led använder du minst?”

”Använder du lederna lika mycket?”

  • Låt åkaren försöka komma på svaren själv. Håll med om det är rätt, men korrigera/låt hen försöka mer om det är fel utifrån vad du ser. Vid behov hjälper du självklart till, men låt inte det vara första utvägen utan sista.
  • Utifrån svar på dessa frågor får du här anpassa dig till vilken/vilka led du vill att åkaren behöver jobba mindre/mer med för att uppnå önskat resultat.