Psykisk och social utveckling:

Barn i den här ålderskatergorin har ett stort rörelsebehov och behöver få utlopp för detta.  Detta kan generera i att de upplevs egocentriska och har svårt för att ta hänsyn till andra, då de exempelvis kan fortsätta att åka/röra sig även fast en gruppmedlem har ramlat i backen högre upp.

Vid fem års ålder börjar de flesta barnen kunna förstå och följa språkliga instruktioner för lek och rörelser – så länge de är enkla och konkreta. Men det är ofta lättare att visa istället för att förklara övningen. ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör”  –  Leken är även av ovärderlig betydelse för dem.

Motorisk utveckling:

I denna ålder har motoriken utvecklats så pass mycket att vi benämner den som finmotorik, även fast den fortsätter utvecklas hela vägen fram till tonåren. Detta genererar i att de grundfärdigheter som skidåkningen kräver börjar komma på plats. I tillägg ökar även benstyrkan och ben-arm-rörelser blir lättare att koordinera, men mer komplicerade rörelser är fortsatt svåra att utföra.