För att lättare första den alpina skidtekniken behöver vi förstå hur naturlagarna fungerar, som till exempel varför skidorna svänger eller varför vi får fart nedför. När vi har insikt om de fysikaliska förutsättningarna kan vi förstå vad vi gör och analysera det. Det handlar inte minst om hur kraft och rörelse fungerar och hur det påverkar oss när vi åker skidor nedför en backe.

Alpin skidåkning har många former, discipliner och självklart färdighetsnivåer. Det kan vara allt från en nybörjares första glid på snö, en skidåkares luftfärder bland hopp, friåkning i opreparerat underlag och toppturer på avlägsna fjäll till att ta sig ned i en tävlingsbana så snabbt som möjligt. Det som alla har gemensamt oavsett nivå eller disciplin är att de påverkas av naturlagarna. 

Vad är det som gör att vi får en viss fart utför en backe? Varför svänger skidorna? 

Fysikaliska förklaringar utifrån mekanikens lagar kan hjälpa en skidåkare att förstå teknik och utföra en analys. När vi förstår mekaniken bättre kan det vara lättare att se vad som egentligen händer under ett åk eller under ett svängmoment.

Kunskap om mekanik

Kunskap om mekanik kan upplevas på olika sätt men har som syfte att hjälpa till att förstå vad som faktiskt är sant. Synen på skidteknik kan förändras i takt med att utrustning förändras, men däremot har naturens lagar än så länge alltid bestått och bara förändrats minimalt. Det betyder att mekanik ger litet utrymme för tolkningar i sin enklaste form, men blir mer utmanande ju fler parametrar du behöver ta hänsyn till (vilken utrustning, vilket underlag och så vidare).

För att lättare förstå mekaniken krävs upplevelser av hur naturens krafter fungerar på oss som skidåkare.  Med förståelse för mekanik är det möjligt att ge fler förklaringsmodeller och exempel på övningar.

  1. Övergripande mekanik och biomekanik
  2. Kraft och rörelse
  3. Yttre krafter
  4. Krafters verkan på skidåkaren som svänger
  5. Balans
  •