Snö har många olika egenskaper, men det är framför allt två egenskaper som möjliggör vår skidåkning:

  • Snön är formbar.
  • Snön är glidbar.

Formbarhet

Snö är formbar genom att den kan packas ihop under denna ihoppackning gör den mer och mer motstånd mot ytterligare ihoppackning. När du försöker packa ihop snön ännu mer med antingen dina händer eller med dina skidor använder du inre krafter (muskler, senor och ligament). Snön reagerar då med att göra motstånd i form av en reaktionskraft (se Newtons andra lag – reaktionslagen under Kraft och rörelse).

Om vi jämför med sand, som det också går att åka skidor på, går sanden inte att packa ihop på samma sätt. Försöker vi packa sanden bristen så småningom i sin ihoppackning om vi fortsätter att försöka packa den ytterligare. Detta är förutsatt att inga andra ämnen reagerar med sanden.

Däremot kommer snö som vi packar hårdare och hårdare att bli allt mer ihoppackad och samtidigt göra mer och mer motstånd mot att packas ihop. Detta motstånd är en normalkraft som är en motkraft till den kraft som packar snön.

Vid belastningen komprimeras snötäcket och fler kontaktpunkter kan skapas mellan snökristallerna. Snökristallerna och bindningarna kan dessutom ändra form något. Båda dessa förändringar hjälper till att fördela det ökade trycket på snötäcket, som kan skapas av nysnö eller av en skidåkare.

När snön utsätts för tryck sjunker smältpunkten men själva ytskiktet förblir lätt flytande av olika kemiska anledningar. Detta gör att bindningar är lösare. Vid ihoppackning fryser sedan det flytande ytskiktet i kontaktytorna och binder ihop snön så att den håller ihop.

Metoder

Glidbarhet

Den andra värdefulla egenskapen är att våra skidor kan glida på snö. Hur bra vi glider på snön beror bland annat på ytterligare egenskaper hos snön, samt på egenskaper hos skidornas underlag och luftens temperatur samt fuktighet. Är snön väldigt kall kan det vara fördelaktigt med en finare struktur i skidans belag och tvärtom om vid varmare snö – en mer grov struktur. Läs mer under Utrustning.

Om vi hypotetiskt utgår från ett par skidor i ett generellt gott skick är glidbarheten sämre vid väldigt kalla temperaturer och lägre luftfuktighet samt vid väldigt höga temperaturer och högre luftfuktighet. Generellt är det bra någonstans mitt emellan.

Eftersom glidbarheten påverkas av vad det är för typ av snö behöver vi olika typer av valla och struktur på våra skidors underlag för att få så bra glid som möjligt på olika typer av snö.

Reflektion: En del nybörjare tycker att det är bra om deras skidor har dåligt glid för då går det inte så fort. Varför blir det svårare för nybörjare att lära sig att åka skidor om de har dåligt glid?