Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om snö och underlag.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Grön, pist.
  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Glida rakt utför i backe som planar ut med naturligt stopp.
  • Påpeka betydelsen av backens lutning för vilken hastighet åkaren får.