Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om anatomi och interaktion skida/snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Plan yta, snö.

Hur ska behovet uppnås?

  • Stå på plan yta med en höftbred, öppen, parallell skidföring.
  • Be åkaren att röra sig isolerat med fotled, knäled, höftled och ryggrad.
  • Uppleva och diskutera vad som händer med interaktionen mellan skidan och snön utifrån varje leds olika rörelser.