Bland de faktorer som påverkas med stigande ålder är nedsatt syn, ökad reaktionstid samt att muskler, senor och leder blir allt stelare. De flesta når sin maximala muskelstyrka i 25-35 års ålder och därefter börjar muskelmassa tillsammans med styrka att avta (kan kompenseras med träning). I flera avseenden kan en vältränad 75-åring ha samma kapacitet som en otränad 25-åring. Bristande fysisk aktivitet kan leda till benskörhet och ökad risk för skador.

Någonting som är vanligt hos äldre åkare är att rädslan ökar (rädslan för att ramla och skada sig) – detta är viktigt att förhålla sig till som instruktör och att anpassa undervisningen, tillika progressionen på ett rimligt sätt utefter detta.