En utmaning är något som är svårt men samtidigt känns motiverande. När du leder en aktivitet gäller det att du lägger utmaningarna på rätt nivå. Det är någonstans emellan det som deltagarna klarar utan hjälp och det som de aldrig kommer att klara. Den bästa utmaningen är den där du kan bidra deltagarna att klara den.

Om man slår upp ordet challenge i en engelsk–svensk ordbok står det att det betyder en svårighet som stimulerar. En utmaning innebär alltså inte bara en svårighet i utförandet utan den ska också motivera, inte avskräcka eller uttråka. Svårigheten kan vara större eller mindre, och all form av lärande innebär någon form av svårighet.

Utmaningar leder deltagaren mot sitt mål och bör vara i harmoni med vilja, färdigheter och den aktuella miljön. Det finns saker som individen kan lära sig utan hjälp och det finns saker som inte kan läras oavsett hjälp (se figuren). Som ledare är din uppgift att försöka lägga utmaningen mitt emellan, där det som individen med hjälp kan lära sig ligger, för att deltagaren ska få ett så bra lärande som möjligt.

Vid en ledarledd aktivitet är en bra utmaning något där du som ledare bidrar till att hjälpa deltagaren. Utmaningen ska finnas i zonen mellan det som deltagaren kan lära sig utan hjälp och det som deltagaren inte kan lära sig oavsett om den får hjälp eller ej.

Bibehålla motivationen

Motivet att använda utmaningar är att deltagaren förblir motiverad och utvecklas i snabbare takt. Valet av utmaning är viktigt och får konsekvenser för deltagaren i form av koncentration, intresse och glädje. Du som ledare gör valet baserat på din nulägesanalys av deltagaren och väljer moment, terräng och kommunikation därefter i samråd med åkaren.

En utmaning kan vara att klara av att utföra något, till exempel en rund kortare sväng i en brantare backe eller att hoppa ett blått hopp. En utmaning kan också vara att lära sig att förstå någonting, till exempel varför en skida kan ge åkaren både riktningsförändring och rotation eller hur ens ledrörelser påverkar hur skidor interagerar med snön.

En utmaning för dig som ledare kan vara att med hjälp av en ledarkollega lära dig mer om hur du som ledare påverkar andras lärande eller upplevelser.