En del av din icke-verbala kommunikation är hur du agerar, rör och beter dig som skidlärare ute i våra anläggningar. Alla signaler du skickar tolkas olika av olika människor baserat på deras tidigare erfarenheter och preferenser – där det är viktigt för dig som skidlärare att vara medveten om att mycket av hur du uppträder, skickar signaler till gästerna/eleverna runt omkring dig. I detta avsnitt har vi samlat olika delar – som vi anser är viktiga för dig att ha med sig ute i backen och i ditt arbete. 

Uniform

I ditt arbete har du arbetskläder i form av en skidskoleuniform. Så fort någon ser dig i din skidläraruniform är du en representant för skidskolan och anläggningen. Därför är det viktigt att säkerställa att du har hela och rena kläder på dig och har knäppt din hjälm och att du håller koll på ditt material (skidor, stavar och västar exempelvis).

Det är även viktigt att fundera på hur du uppträder i din skidskoleuniform när du åker ute i backen, delvis med dina elever, men även när du åker själv på din privata tid.
Du, som representant för anläggningen, kommer att sätta standard för hur andra åker och uppträder i backen, vilket betyder att det är inte att förespråka att du åker ner i en stängd nerfart med dina skidskolekläder, exempelvis.

Första mötet

När du träffar dina elever för första gången är det viktigt att du tidigt försöker skapa förtroende genom att först och främst vara i god tid. Börja med att hälsa på alla dina elever och om det är en barngrupp – även på deras föräldrar. Börja direkt med att försöka lära dig elevernas namn då detta är en viktig del för att barnen genom hela skidskoleveckan och det är viktigt för att föräldrarna ska känna förtroende för dig i ett tidigt skede. Jobba med din mimik och le gentemot dina elever, för att skicka icke-verbala signaler om att det här kommer bli en riktigt rolig vecka!

Om det är skidskolebarn som inte har blivit så långa ännu, är det viktigt att ”komma ner på deras nivå”. Ett barn gillar inte att bli kollad ned på, så om du har för vana att gå ner på knä framför dina elever – blir det lättare för dem att ta emot dina budskap och du har lättare att ta emot deras återkopplingar.

Om det är soligt ute och du har på dig skidglasögon eller solglasögon, är det viktigt att du tar av dig dem när du pratar med dina elever (oavsett ålder), detta för att kontakten med ögonen är en otroligt väsentlig del av kommunikationen i delvis vad du skickar för signaler, men även hur du tar emot återkopplingen.

Kontakt med elever

Under en skidskolelektion är det viktigt att du har fullt fokus gentemot dina elever och din skidlektion – där du aktivt visar det i allt du gör. Genom att vara vänd mot den person du talar med, eller lyssnar på och genom att nicka/reagera på hens känslor eller kommunikation, visar du respekt och är aktiv i din kommunikation mellan dig och eleven. Alla elever (oavsett ålder) vill bli sedda, bekräftade och respekterade – där du som skidlärare har i uppgift att säkerställa att det blir tillgodosett.

Försök också under lektioner att inte visa besvikelse, missnöje eller stress – då detta är något som lätt återspeglar sig på dina elever alternativt skickar omedvetna icke-verbala signaler som de tolkar in baserat på tidigare erfarenheter. Det är viktigt då att du strävar efter att hålla fanan högt och kontinuerligt agera i positiv anda.

P.S – En mobiltelefon ska du som skidlärare ha med dig under lektion, men endast i syfte att ringa någon i speciellt förekommande situationer. Annars bör den stanna i din ficka!

Avslutningsvis

Det finns ett fenomen i psykologin som kallas för ”Spegling” som innebär att ditt beteende ofta speglas hos de andra i din omgivning. Av detta är det viktigt att då jobba aktivt med att jobba med ett positivt beteende och aktivt försöka driva stämningen framåt i gruppen eller med din elev. Oavsett hur lektionen fortskrider!