Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om utrustning.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet. 

Var?

  • Blå, pist. 

Hur ska behovet uppnås?

  • Börja med att visa med en avtagen skida hur den kommer att svänga om den rör sig framåt kantställd på fullt skär.
  • Resonera om varför det blir på detta sätt, och hur skidans skärningsradie ger upphov till både riktningsförändring och rotation.
  • Prova sedan att åka i flack backe på fullt skär med öppen skidföring.
  • Belasta ytterskidan och prova att kantställa skidan olika mycket.
  • Vad händer och varför?