Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Vrida båda skidorna i samma riktning

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Reglera hastighet/fartkontroll.
  • Åka mer rörelseekonomiskt (åka med parallella skidor).

Var?

  • Grön lutning.

Hur ska behovet uppnås?

  • Låt åkaren börja glida snett utför tills lämplig fart uppnåtts och sedan vrida skidorna uppåt i backen tills hen stannar. Detta görs genom en inåtrotation av höftleden i ytterbenet och en utåtrotation av höftleden i innerbenet.
  • Öka svårigheten genom att starta mer och mer i fallinjen.
  • Gör sedan samma process åt andra hållet.