Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Kanta för att kontrollera sladd – skär.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • För att, medvetet, kunna välja när hen vill åka på skär kontra sladd.
  • Förstå rörelsernas påverkan på plattformsvinkeln.
  • Förstå plattformsvinkelns inverkan på interaktionen mellan skida/snö.

Var?

  • Blå/röd terräng.

Hur ska behovet uppnås?

  • Stå still på skrå med vänster skida upp mot backen.
  • Börja glida i sidled i fallinjen genom att göra en utåtrotation av höger lårben, samt en inåtrotation av vänster lårben.
  • Stanna hasandet genom att göra en inåtrotation av höger lårben, samt en utåtrotation av vänster lårben.
  • Repetera.