Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Grön, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Åk med öppen skidföring rakt utför.
  • Ploga med ena skidan.
  • Prova att variera hur mycket skidan som plogar vrids.
  • Observera skillnaden i hur mycket åkaren trycks åt sidan.
  • Koppla till styrvinkel och riktningsförändrande kraft.