Psykisk och social utveckling:

I tvåårsåldern börjar barnet utveckla ”Jag-uppfattningen” och börjar förstå vad ordet innebär. Detta gör att ordet används flitigt och barnet ofta uttrycker sin egen vilja i uttryck som ”jag vill”, ”jag kan” . Detta hänger även ihop med att barnet är väldigt självcentrerat och kan göra det svårt för barn att antingen vara i grupp eller att lämna sina föräldrar under en längre tid. Även ord som ”inte” och ”nej” börjar bli roliga att använda.

Som vuxna får vi tänka oss för hur vi uttrycker oss inför barn i denna ålder, då de ofta förstår oss ”bokstavligen”. Detta gör att det blir extra svårt för dem när vi använder oss av meningar som kan tolkas på olika sätt.

Exempel:

”Du får inte äta moroten med jorden på”, sa mamman till treåringen som sedan slickade i sig jorden innan han började gnaga på moroten.

Barnet kan nämligen resonera sig till att moroten får bli uppäten, så länge jorden inte är på moroten – men hur jorden försvinner får hen inget svar på och kan därför tas bort på valfritt sätt. Vuxna och äldre barn kan ofta med hjälp av sin erfarenhet förstå meningen trots att den är dubbeltydig, men detta är svårt för barn hela vägen upp till 6–7 års ålder. Därför är det viktigt att du som skidlärare funderar på hur du uttrycker dig när du pratar med små barn och ger de instruktioner.

Reflektion:

  • Hur hade du valt att bygga meningen för att se till så att barnet äter moroten – men inte jorden? 

Motorisk utveckling:

Barn upp till 4 år är primärt grovmotoriska, då den finmotoriska utvecklingen inte har kommit så långt. Rörelserna är grova och det är många muskler som sätts i arbete i onödan, vilket beror på att nervtrådarna är dåligt isolerade från varandra. Detta gör att ett stort antal nerver och muskler aktiveras, vilket leder till massrörelser – även när små rörelser ska utföras. Ett exempel är att de yngsta barnen i skidskolan behöver göra stora överdrivna rörelser, för att lyckas med sitt rörelsemål – exempelvis behöver de ”ploga med hela kroppen”.

Fram till att barnet är fyra år gammalt, handlar skidskolan i stor utsträckning om att vänja sig vid utrustningen och vid de rörelser som påverkar interaktionen mellan skida och snö.