Vad har åkaren för tekniskt behov?

 • Medvetenhet om snö och underlag.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

 • Ökad medvetenhet.

Var?

 • På snö. 

Hur ska behovet uppnås?

 • Ta upp lite snö i händerna och börja krama snöbollen.
 • Observera att det krävs mer och mer kraft för att ytterligare krama ihop snön.
 • Förklara hur det fungerar och beskriv hur en skidåkare på liknande sätt packar ihop snö med sina skidor när åkaren glider framåt.
  • Här är det bra att jämföra mellan att åka i en pistad backe och i opistad snö.
  • Riktningen på den resulterande normalkraften är vinkelrätt från snön (det vill säga rakt från snön).
  • Koppla det till att en skida som dels är lite på tvären (och lite kantad) kommer att resultera i en normalkraft som är riktad lite åt sidan.
  • Den sidoriktade kraften kan användas för att ge åkaren en riktningsförändring.