Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Grön, pist.
  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • Ställ deltagarna på tvären i backen så att de varken glider bakåt eller framåt.
  • Låt dem experimentera med att hasa i sidled utför backen och kontrollera farten genom att föra knäna utåt eller inåt backen.
  • Låt deltagarna diskutera hur detta fungerar.
  • Betona att när vi ändrar kantningen på skidan är det två effekter vi kan kontrollera – dels svängens radie, dels hur mycket skidan rör sig i sidled.
  • Koppla till plattformsvinkel, men även till kantningsvinkel och inklination.
  • Koppla till att gå i en isig trappa om stegen lutar utåt eller inåt/neutralt.