Psykisk och social utveckling:

I detta åldersspann händer det väldigt mycket med en ungdom/barn och den sociala utvecklingen blir därför väldigt komplex. En nioåring kan passa väldigt bra i en barngrupp, medan en annan nioåring kan passa bättre i en tonårsgrupp. Någon vill gå i skidskola med sin lillasyster, medan en annan vill åka med sin äldre kompis.

Detta kan göra det svårt att veta var och hur man ska placera barnet på grund av detta – men det är av yttersta vikt för barnet att hamna i rätt grupp. Du som skidlärare har en viktig roll att undersöka detta.

Fram tills detta åldersspann har språket utvecklats avsevärt och barnet lyssnar i regel gärna och aktivt till andra gruppmedlemmars åsikter.

När barnet börjar komma över 10-årsåldern är det viktigt att tillhöra ett gäng (de vill vill vara som andra, både när det gäller utseende och beteende). Den sociala pressen är stark , vilket gör det jobbigt att misslyckas inför hela gruppen! Det här kan leda till att dina elever undviker att prova på nya övningar, för att undvika att ”göra bort sig”. Du som skidlärare har ett stort mandat att påverka gruppnormerna så det blir en kultur i gruppen som tillåter misstag. Exempelvis kan man lösa problemet med att folk inte vågar ramla genom att alla tillsammans ”ramlar” eller ”gör bort sig” under roliga och opretentiösa former.

Motorisk utveckling:

Vid denna ålderskategori har barnet kommit längre i sin perceptionsutveckling, vilket innebär att deras förmåga att ta till sig information och omvandla det till skidåkning har ökat markant. Sinnena kan snabbt uppfatta och förstå en demonstrerad övning eller rörelse och kan på kort tid utföra den i grov form. Många kallar detta åldersspann för ”Den motoriska guldåldern”.