Här ger vi en introduktion till de delar om skidteknik som presenteras mer djupgående på de övriga sidorna under Alpin skidteknik. De delar inom skidtekniken som vi förhåller oss till samverkar och påverkar varandra, och vår uppgift är synkronisera dessa delar utifrån vår målbild.

Den här delen som går igenom generellt om skidteknik syftar till att skapa förståelse för varje enskild dels inverkan och hur de tillsammans skapar det vi kallar resultat. Det beskriver vi på de tre undersidorna: