Ett barns förmåga att uppfatta avstånd, hastighet och rörliga föremål är inte lika väl utvecklad som hos en vuxen. När det kommer till att uppfatta hastighet och tolka olika situationer i trafiken – bedömer man att det är först i tolvårsåldern som detta har uppnåtts. Detta gör att du som instruktör har en utmaning och uppgift att ta hand om skidskolegrupper ute i en skidbacke på ett säkert sätt, då det finns flera skidåkare, olika nedfarter, liftar, på- och avfarter och det uppkommer hela tiden nya situationer (i och med att allting är i rörelse).

När ett barn är mellan 6-7 år gammalt har den fortfarande svårt att bedöma avstånd och tid till ett annat föremål och hastigheten uppfattas genom den tid det tar att ta sig från en punkt till en annan. Barn uppfattar sin hastighet som hög om man på kort tid flyttar sig en kort sträcka – men om farten är hög under en längre tid, fastän att barnet inte kommer fram till sitt uppsatta mål, upplevs farten inte som hög. Ett exempel på detta är när barn i långa backar med öppna stora ytor, åker betydligt snabbare än vad deras förmåga egentligen klarar av.

Vid åtta års ålder börjar tidsuppfattningen att utvecklas, men avståndsbedömningen är fortfarande osäker.

Att ett barn, eller en hel grupp kan ha utvecklat en god skidteknik, innan hen är 12 år gammal – är inte alltid ett intyg på att du kan släppa de helt fritt i skidbacken. Föreställ dig att du står mitt i en skidbacke, under en sportlovsvecka med en grupp sjuåringar. Det är fullt av folk och du vill avsluta lektionen genom att ge dem en spännande uppgift: ”Åk och hämta ditt älsklingsdjur på väg ned till skidskoleskylten – så ses vi där”.

Ta dig en funderare på om detta är en bra idé utifrån följande:

  1. Får du barns fulla uppmärksamhet med så många distraktioner runtomkring dig?
  2. Kommer barnen gå in helhjärtat för uppgiften, och då med sin begränsade uppfattningsförmåga – löpa större risk för att kollidera med en annan skidåkare?
  3.  Om de lyckas få tag i sitt favoritdjur – hur kommer vägen ner till skylten bli? (Lugna och försiktiga svängar, eller störtlopp) 

Det är viktigt att du alltid undervisar, lyssnar och talar med barnen på en placering med så lite skidtrafik som möjligt och där det är lugnt för att de ska kunna höra dig. Dessutom är det viktigt att vara placerad så att gruppen undviker att bli påkörd.
Av ovanstående anledning förespråkar vi för att ett skidskoleområde skall vara avgränsad och avspärrat på en skidanläggning. DÅ kan barnen träna och leka utan fara för sig själva och andra, där skidlärarna även kan planera området med många utmaningar och äventyr, samt bygga en tydlig progression genom veckan.