Det finns otaliga anledningar till att människor utövar olika former av fysiska aktiviteter. Det råder därmed inget tvivel om att alla som ägnar sig åt alpin skidåkning gör det av egna motiv:

  • För att guida någon annan till en härlig upplevelse.
  • För att hjälpa någon att utvecklas som alpin skidåkare.
  • För att förstå ett ämne bättre för att sedan kunna tillämpa det i sin egen skidåkning och vidareutvecklas.

Alla dessa situationer kan leda till härliga känslor som fungerar som drivkraft för många ledare och utövare. Ett av flera verktyg som då kan användas är kunskap, förståelse och tillämpning av tekniken inom alpin skidåkning – alpin skidteknik.

Med alpin skidteknik menar vi förmågan att med hjälp av kroppens rörelser kunna påverka hur utrustningen interagerar med underlaget för att skapa det resultat som du vill uppnå. Alpin skidteknik kan alltså användas som ett medel för egen eller andras upplevelse, lärande eller prestation. Precis som andra ämnesområden inom alpin skidåkning kan alpin skidteknik även vara ett intresse i sig, att försöka förstå och kunna tillämpa så väl som möjligt.

Det här materialet är riktat till dig som vill lära dig mer om verktyget alpin skidteknik för att hjälpa dig själv eller andra till upplevelse, lärande och/eller prestation. För att skidteknik ska bli ett bra verktyg för dig som ledare krävs det medvetenhet. Medvetenhet innebär att du förstår vad du kan och inte kan med avseende på din förståelse av skidteknik, men det handlar också om din tillämpning i form av både din egen åkning och dina tillvägagångssätt för att hjälpa andra.

Att vara medveten som åkare och ledare är viktigt för din kontinuerliga utveckling och för att på bästa sätt hjälpa andra och dig själv. Det kan underlätta att ha en kontinuerlig utveckling av dina kunskaper och färdigheter eftersom den utrustning vi använder i alpin skidåkning och vår gemensamma förståelse av alpin skidteknik hela tiden utvecklas.

Som medveten ledare vet du hela tiden vad, varför och hur du kan använda verktyget alpin skidteknik för att hjälpa andra. Som medveten åkare kan du hela tiden med hjälp av din förståelse av skidteknik och din rörelserepertoar anpassa dig och få en ännu bättre upplevelse eller ett bättre resultat.

Det innebär att i ett åk kan den medvetna åkaren göra en egen analys utifrån vad som händer och med hjälp av sin förståelse för alpin skidteknik direkt, eller vid nästa tillfälle, anpassa sin åkning för att få en bättre upplevelse eller uppnå ett bättre resultat. Likväl kan den medvetna ledaren anpassa användning av verktyget alpin skidteknik för att hjälpa andra utveckla sig.

För att det ska fungera krävs medveten träning som längre fram kan leda till omedvetet utförda färdigheter. Detta samspelar med att erfarenheter av alpina skidåkningssituationer ökar. 

Innehållet i introduktionsdelen är uppdelat i följande delar:

  1. Materialets struktur och tips för användning
  2. Alpin skidåkning ur ett bredare perspektiv
  3. Svenska skidrådets övergripande målsättning för ledare och åkare inom alpin skidåkning
  4. Modeller, begrepp och metoder