Funktionell anatomi handlar om kroppens rörelseförmåga: rörelseapparaten, skelettet med dess leder och musklerna. Med en bättre förståelse för funktionell anatomi kan vi lära oss hur vi kan använda kroppens rörelser för att styra vår utrustning till att uppnå det resultat vi önskar.

Det finns många olika områden inom alpin skidåkning. Det finns alltifrån de som åker skidor för njutning och rekreation till de som har skidåkning som yrke antingen som tävlingsåkare eller som skidlärare och tränare. Det skidtekniska målet för åkaren inom de respektive områdena kan skilja sig mycket. Målet för rekreationsskidåkaren kan vara att få till en så harmonisk och energieffektiv åkning som möjligt. För den alpina tävlingsåkaren är målet oftast att ta sig från start till mål så snabbt som möjligt oavsett hur mycket energi som går åt För dessa åkare emellan skiljer sig allt från målet med åkningen, underlaget de åker på och utrustningen de använder, men för båda åkarna är det interaktionen mellan skida och underlag som är verktyget för att nå respektive mål. Hur skidorna interagerar med underlaget styrs av kroppens rörelser.

Funktionell anatomi handlar om det som möjliggör kroppens rörelseförmåga: rörelseapparaten, skelettet med dess leder och musklerna. Innehållet i denna del om funktionell anatomi berör det vi bör känna till för att få förståelse om hur vi kan använda kroppens rörelser för att styra vår utrustning till att uppnå det resultat vi önskar. För fördjupning om kroppens rörelser hänvisar vi till boken Funktionell anatomi och träningslära inom alpin skidåkning av Robert Hansson.

Innehållet i delen om funktionell anatomi är uppdelat enligt följande: